fbpx

Jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego

Jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Studia i kursy [PORADNIK cz. 03]

Aby zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego musisz umieć biegle tłumaczyć teksty prawnicze i finansowe zarówno pisemnie, jak i ustnie. Wyjątkowo przydatne do tego są pewne kierunki studiów oraz kursy, które poznasz w tym artykule.

Tłumacz przysięgły – zasady wykonywania zawodu

Tłumacz przysięgły jako osoba zaufania publicznego powinien wykonywać swoją pracę ze szczególną starannością i rzetelnością. Oznacza to między innymi osobiste i sumienne wykonywanie tłumaczeń poświadczonych zgodnie z zasadami ich sporządzania oraz dotrzymywanie terminów. Tłumacz przysięgły jest osobiście odpowiedzialny za wierność tłumaczenia i musi zachować bezstronność. Dlatego nie może w tłumaczeniach wyrażać własnych poglądów czy uwzględniać niezgodnych z prawem poleceń osób zamawiających tłumaczenie. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego dotyczy postępowania, negocjacji, korespondencji, danych osobowych i innych prawnie chronionych tajemnic. Tłumacz przysięgły nie może wykorzystać informacji poufnych uzyskanych przy tłumaczeniu dla własnych korzyści. Jeżeli chcesz poczytać więcej o zawodzie tłumacza przysięgłego, przejdź do artykułu Kim jest tłumacz przysięgły?

Jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Ścieżka kształcenia

Jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Nie ma jednej najlepszej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno trzeba biegle posługiwać się językiem angielskim ogólnym i prawno-ekonomicznym oraz posiadać praktykę w zakresie tłumaczeń prawniczych i finansowych. Jak to osiągnąć? Poniżej nieco systematyzuję tę wiedzę w kilku punktach.

Chociaż w zakresie wykształcenia Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nakłada na kandydatów jedynie obowiązek posiadania wykształcenia wyższego (czyli wystarczy licencjat lub inżynier, o czym pisałem we wcześniejszym artykule Jak zostać tłumaczem przysięgłym?, to istnieją pewne kierunki studiów, których ukończenie z pewnością będzie stanowić dużą przewagę podczas egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Oczywistym i sensownym wyborem jest dyplom filologii lub lingwistyki angielskiej. Absolwenci tych kierunków z reguły dysponują bardzo dobrymi ogólnymi umiejętnościami językowymi w zakresie pisania i mówienia oraz gruntownie znają terminologię i frazeologię języka angielskiego. Studia te najczęściej umożliwiają też zapoznanie się z teorią oraz podstawową praktykę w zakresie przekładu prawniczego.

Oprócz tego, mniej oczywiste, aczkolwiek bardzo przydatne będzie wykształcenie prawnicze. Prawnicy z racji oczytania i zaznajomienia z wieloma przepisami prawa oraz tekstami prawniczymi posiadają naturalne predyspozycje do rozumienia specyficznego rejestru specjalistycznego języka prawniczego i funkcjonowania wielu instytucji prawnych. Są to niezwykle pożądane kompetencje w przekładzie prawnym i prawniczym. Także, co do optymalnego wykształcenia kandydata na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, można podsumować, że jest to filologia angielska + prawo. Jednak zdobycie takiego wykształcenia z reguły wymaga wiele wysiłku. Może jest prostszy sposób, by zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego?…

Jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Studia i kursy

Przygotowanie merytoryczne i praktyka tłumaczeniowa przez wiele osób zastanawiających się, jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego, uznawane są za najtrudniejszy element do osiągniecia sukcesu. Niestety kandydaci na tłumacza przysięgłego nie mogą liczyć na żadną formę oficjalnej ścieżki kształcenia do egzaminu państwowego, jak ma to miejsce choćby wśród zawodów prawniczych, gdzie np. rady adwokackie i izby radców prawnych prowadzą aplikacje, podczas których kształcą absolwentów prawa przygotowując ich do egzaminów zawodowych. Przyszli tłumacze przysięgli wiedzę i doświadczenie muszą zdobywać samodzielnie, polegając na własnym wyczuciu i determinacji w kształceniu i doborze zajęć edukacyjnych oraz materiałów. Na szczęście z pomocą przychodzi szereg studiów i kursów, a także wiele publikacji przydatnych w zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Studia podyplomowe i kursy przekładu prawniczego i poświadczonego

Poniżej znajdziesz propozycje kursów i studiów podyplomowych w zakresie przekładu prawniczego i poświadczonego, które moim zdaniem warto rozważyć przy planowaniu nauki do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

„Język w przekładzie poświadczonym” w ramach Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego (tzw. SPAJS) na Uniwersytecie Wrocławskim

Studia podyplomowe „Język w przekładzie poświadczonym” prowadzone przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego to moim zdaniem niekwestionowany numer jeden. Wśród wykładowców jest m.in. prof. Marek Kuźniak – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tłumacza przysięgłego i dr Jan Gościński – konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. To właśnie oni najprawdopodobniej będą Cię egzaminować na części ustnej egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Są oni także autorami książek o praktycznych aspektach egzaminu wydanych przez C.H.Beck, o których szerzej piszę tutaj. Dlatego myślę, że jeżeli chodzi o kurs przygotowujący do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego nie da się trafić lepiej.

Cena w roku akademickim 2022/2023 (promocyjna)

4200,00 zł
Liczba godzin zajęć dydaktycznych / zegarowych 180 / 135
Koszt godziny zegarowej 31,11 zł

 

Kurs „Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego” w Szkole dla tłumaczy Textem

Szkoła dla tłumaczy Textem oferuje interaktywne szkolenia online oraz nagrane szkolenia do pobrania. Nie prowadzi natomiast zajęć w formie stacjonarnej, co dla niektórych osób może być zaletą – nie trzeba dojeżdżać. W Textemie znajdziesz szkolenie dedykowane dla kandydatów na tłumacza przysięgłego języka angielskiego „Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego”. Program obejmuje zarówno tłumaczenia pisemne poświadczone, jak i tłumaczenia ustne a vista oraz konsekutywne. W edycji 2022/2023 przewidziane jest 15 webinarów, które odbywają się co tydzień późnym popołudniem. Tematyka ćwiczeń dotyczy głównie zagadnień prawniczych od prawa cywilnego, przez rodzinne, administracyjne, handlowe i karne.

Oprócz tego warto zastanowić się nad ćwiczeniami z tłumaczeń ustnych z pomocą „Internetowego kursu tłumaczeń ustnych”, który pokrywa zagadnienia z zakresu publicystyki, ekonomii i prawa. Zajęcia odbywają się także późnym popołudniem. A jeżeli czujesz, że potrzebujesz się podszkolić z prawa i tłumaczeń prawniczych, to Textem proponuje „Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych angielskich”. Kurs obejmuje wszystkie najważniejsze dziedziny prawa i trwa łącznie przez 15 tygodni. Będziesz mieć tam szansę wysłuchać webinarów, a następnie wziąć udział w warsztatach tłumaczeniowych oraz wykonywać tłumaczenia w ramach zadań domowych.

Cena w roku akademickim 2022/2023 (promocyjna) 1790,00 zł
Liczba godzin webinarów 15
Koszt godziny 119,33 zł

Kurs mentorski online przygotowujący do egzaminu zawodowego na tłumacza przysięgłego – Renata Świgońska

Renata Świgońska to tłumaczka przysięgła języka angielskiego i niemieckiego, która od lat szkoli kandydatów na tłumacza przysięgłego. Przygotowania do egzaminu obywają się w ramach jej autorskiego programu mentorskiego online, który promuje i organizuje za pomocą grupy na Facebooku Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Opcja z pewnością warta rozważenia, ponieważ dzięki niej zyskujesz osobisty kontakt z doświadczoną tłumaczką przysięgłą, która o egzaminie wie wszystko lub prawie wszystko.

Informacje o cenie i harmonogramie zwykle podawane są we wrześniu.

„Podyplomowe Studia Przekładu” przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Podyplomowe Studia Przekładu przy Instytucie Filologii Angielskiej UWr zostały założone przez prof. Leszka Berezowskiego, który jest autorem serii wartościowych książek dotyczących metodyki przekładu angielskich dokumentów prawniczych (o których wspominam szerzej w tym artykule). Aktualnie zajęcia odbywają się w soboty w formie zdalnej. Program studiów obejmuje m.in. terminologię prawną i gospodarczą, przekład ustny i pisemny, w tym poświadczony.

Cena w roku akademickim 2022/2023 (promocyjna) 4000,00 zł
Liczba godzin dydaktycznych / zegarowych 180 / 135
Koszt godziny zegarowej 29,63 zł

Jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Studia i kursy prawnicze

Oprócz kursów przygotowujących stricte do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, warto zainwestować także w rozwój umiejętności rozumienia i posługiwania się angielskim językiem prawnym i prawniczym. Jest to szczególnie zalecane dla nie-prawników. Z kolei prawnikom podchodzącym do egzaminu rekomendowałbym zdobycie gruntownej (tj. na poziomie C2) znajomości języka angielskiego ogólnego, na przykład w dobrej szkole językowej lub indywidulanie z lektorem.

Wśród ciekawych propozycji, aby zdobyć kompetencje legal English mogą znaleźć się studia podyplomowe tzw. szkoły prawa angielskiego czy amerykańskiego lub studia prowadzone w języku angielskim na wydziałach prawa. Poniżej znajdziesz kilka propozycji z wrocławskiego „podwórka”, ponieważ tutaj mam najlepsze rozeznanie.

Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego jest prowadzona we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Cambridge. W ramach szkoły poznasz wybrane dziedziny prawa angielskiego (np. prawo konstytucyjne, prawo umów, prawo czynów zabronionych („tort law”) oraz rozwiniesz kluczowe kompetencje prawnicze, takie jak m.in. sporządzanie pism prawniczych i negocjacje umów. Zajęcia są prowadzone przez angielskojęzycznych prawników na Wydziale Prawa Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego raz w miesiącu w sobotę w godzinach 10:00-14:00. Program obejmuje 8 zjazdów.

Cena w roku akademickim 2022/2023 (promocyjna) promocyjna 860,00 zł + 775,00 EUR
Liczba godzin (nie sprecyzowano, czy dydaktycznych, czy zegarowych) 32
Koszt godziny (wg kursu średniego Euro NBP z dnia 01.09.2022) 141,03 zł

 

LL.M. International and European Law (prawo międzynarodowe i europejskie) drugiego stopnia stacjonarne w j. angielskim

Studia magisterskie (LL.M.) prowadzone w całości w języku angielskim skupiające się na kształceniu umiejętności i wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego. Studia oferują dwie specjalizacje:

  • International Business Law (międzynarodowe prawo gospodarcze, gdzie student zdobywa wiedzę dotyczącą międzynarodowej działalności gospodarczej) oraz
  • Modern Human Rights Law (współczesne prawa człowieka, oferującą kształcenie w przedmiocie ochrony praw człowieka na płaszczyźnie międzynarodowej).
Cena w roku akademickim 2022/2023 (za 2 lata, tj. 4 semestry) 4400 EUR
Liczba godzin dydaktycznych 444
Koszt godziny (wg kursu średniego Euro NBP z dnia 01.09.2022 46,71 zł

 

Jak zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Podsumowanie

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego uchodzi za bardzo trudny. Świadczy o tym choćby fakt, że większość zdających uzyskuje wynik negatywny. Oczywiście przyczyną jest niewystarczający poziom przygotowania, ale uważam że ta statystyka jest nieco przejaskrawiona. Pamiętajmy, że po obniżeniu wymogów formalnych dostępu do egzaminu (o czym szerzej pisałem w artykule Jak zostać tłumaczem przysięgłym?), może do niego podejść osoba z dowolnym dyplomem licencjata, która nie jest karana i posiada obywatelstwo polskie. Nie ma zatem nawet wymogu ukończenia studiów językowych. Myślę, że z tego powodu wśród kandydatów na tłumacza przysięgłego języka angielskiego jest spore grono osób, które idzie na egzamin z czystej ciekawości i to pewnie ta grupa w pewnym stopniu zaniża statystykę.

Pomimo tego, nie ulega wątpliwości, że egzamin jest trudny i wymaga solidnego wykształcenia w zakresie ogólnego oraz prawniczego i finansowego języka angielskiego oraz doświadczenia w tłumaczeniu takich tekstów. Aby to osiągnąć, warto najpierw uzyskać licencjat oraz magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej, a następnie postawić na wiedzę dostarczaną przez osoby zasiadające w komisji egzaminacyjnej, a zatem ukończyć „Język w przekładzie poświadczonym” na SPAJS oraz doedukować się z podstaw prawa po angielsku przykładowo na Internetowym rocznym kursie prawa i tłumaczeń prawniczych angielskich w Textemie lub w Szkole Prawa Brytyjskiego i Europejskiego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Z takim rzetelnie wyszlifowanym zestawem wiedzy i praktycznych umiejętności szanse aby zdać egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego oceniam na 75-99% ?

Jeżeli podoba Ci się ten post, będę wdzięczny za komentarz i udostępnienie na Facebooku i LinkedIn. Daj znać (może być przez formularz kontaktowy), jeżeli brakuje Ci w sieci informacji o jakimś zagadnieniu dotyczącym tłumaczeń angielskich – chętnie pomyślę, jak mogę pomóc ?

Koszyk
  • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0