fbpx

postępowanie karne po angielsku

Postępowanie karne po angielsku – najważniejsza terminologia [SŁOWNICZEK]

Postępowanie karne po angielsku oraz wiele innych terminów dotyczących procedury karnej znajdziesz w poniższym polsko-angielskim słowniczku. Zawiera on najważniejszą terminologię z Kodeksu postępowania karnego, opracowaną w mojej pracy jako tłumacz przysięgły języka angielskiego dla sądów, prokuratury i organów ścigania.

Postępowanie karne po angielsku – postępowanie transgraniczne coraz istotniejsze

Jak dowiadujemy się z Europejskiego portalu e-sprawiedliwość, współpraca organów państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie transgranicznego postępowania sądowego w sprawach karnych istotnie wzrasta każdego roku. Potwierdzają to np. dane statystyczne dotyczące stosowania europejskiego nakazu aresztowania (ENA), według których w roku 2005 wydano ok. 7 tysięcy nakazów, natomiast w 2017 było to już ponad 17 tysięcy.

Postępowanie karne po angielsku – wyzwanie językowe w sądach

Międzynarodowa wzajemna pomoc prawna w spawach karnych jest zadaniem prokuratury, sądów i policji, a wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania (European arrest warrant lub w skrócie EAW) zajmuje tutaj szczególne miejsce ze względu na relatywnie dużą liczbę nakazów wydawanych przez polskie sądy. Kompetencje w tym zakresie spoczywają na sędziach sądów okręgowych w wydziałach karnych i pracownikach administracyjnych na co dzień wspierających ich pracę. Niekiedy w wykonaniu tych obowiązków posiłkują się oni językiem angielskim podczas bieżącej wymiany e-maili z organami zagranicznymi na potrzeby wewnętrzne, których robocze tłumaczenie nie zawsze zlecane jest tłumaczom przysięgłym. Dla osób mniej biegłych w angielskim, czasami może stanowić to dodatkowe i żmudne zadanie.

Postępowanie karne po angielsku – słowniczek

Z tego powodu poniższy polsko-angielski słowniczek postępowania karnego może stanowić pomoc w wykonywaniu powyższych zadań komunikacyjnych. Zawiera on subiektywny wybór słownictwa z polskiego Kodeksu postępowania karnego i mojej praktyki tłumacza przysięgłego w postępowaniu przed sądem w sprawach karnych. Starałem się uwzględnić w nim specyfikę tzw. obrotu zagranicznego i współpracy organów wymiaru sprawiedliwości oraz ścigania w państwach członkowskich UE w sprawach karnych. Ma on za zadanie przede wszystkim stanowić wsparcie językowe dla praktykujących prawników karnistów i pracowników administracyjnych sądów.

JĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKI
adwokatadvocate
akt oskarżeniabill of indictment
akta sprawycase files
apleacjaappeal
aresztcustody
bezstronnyimpartial
biegłyexpert
biuro podawczeday-book office
ciężar dowoduburden of proof
decyzjadecision
dochodzenieinquiry
doprowadzeniecompulsory appearance
dopuszczalnyadmissible
doręczenieservice
dowódevidence
dozórsurveilance
europejski nakaz aresztowaniaEuropean arrest warrant
europejski nakaz dochodzeniowyEuropean investigation order
grzywnafine
kara łącznacumulative penalty
kasacjacassation
Kodeks karnyCriminal Code
Kodeks postępowania karnegoCode of Criminal Procedure
komisariat policjipolice station
koszty sądowecourt costs
kuratorprobation officer
list gończyarrest warrant
list poleconyregistered mail
obronadefence
obrońcadefence counsel
obrót prawny z zagranicąinternational legal transactions
odpisofficial copy
ograniczenie wolnościlimitation of liberty
okoliczności łagodzącemitigating circumstnaces
okoliczności obciążająceaggravating circumstnsces
okres próbyterm of probation
organbody
organ ściganialaw enforcement agency
organ śledczyinvestigative agency
orzeczenieruling
oskarżonyaccused
oskarżycielprosecutor
osoba trzeciathird party
oświadczeniestatement
pismoletter
podejrzanysuspect
pokrzywdzonyaggrieved party
pomoc prawnajudicial assistance
posiedzeniesitting
postanowieniedecision
postępowanie dowodoweevidentiary proceedings
pozbawienie wolnościimprisonment
prawo materialnesubstantive law
prawo procesoweprocedural law
prawomocnyfinal
prokuratorpublic prosecutor
prokuraturapublic prosecutor's office
protokolantreporter
protokółrecord
przedawnienieperiod of limitation
przepisprovision
przesłuchanieinterview
przestępstwooffence
przewodniczący (sędzia)presiding (judge)
przewódtrial
przyznać sięplea guilty
radca prawnylegal counsel
referendarzclerk
rozpoznawaćhear
rozprawahearing
sąd apelacyjnycourt of appeal
sąd okręgowyregional court
sąd rejonowydistrict court
sekretariatsecretary's office
sekretarzsecretary
sprawacase
stawiennictwoappearance
stażystaintern
stronaparty
sygnatura aktfile reference number
śledztwoinvestigation
środek karnypenal measure
środek odwoławczymeasure of appeal
środek zapobiegawczypreventive measure
świadekwitness
termindeadline
termin (data)date
tłumacz przysięgłysworn translator
tymczasowe aresztowaniecustody awaiting trial
uczestnikparticipant
umorzeniediscontinuance
warunkowyconditional
właściwośćcompetence
wniosek o skazanie bez rozprawyapplication for conviction without trial
wyjaśnieniaexplanations
wykonanieenforcement
wyrokjudgement
z urzęduex officio
zakład karnypenal institution
zaoczny (np. wyrok)default
zarzutcharge
zatrzymaniearrest

źródła: „The Great Dictionary of Law and Economics. Vol. II. Polish – English”, E. Ożga, Warszawa 2009, C.H. Beck. „The Code of Criminal Procedure. Kodeks postępowania karnego”, J. A. Adamczyk, Warszawa 2018, C.H. Beck. Opracowanie własne.

Postępowanie karne po angielsku – słowniczek do pobrania

Tak jak moja poprzednia pomoc terminologiczna, o której pisałem tutaj, także ten Angielski słowniczek postępowania karnego możesz pobrać jako wygodną zakładkę do książki lub terminarza. Wystarczy, że ją wydrukujesz i będziesz zawsze mieć pod ręką, gdy będzie potrzebny dany angielski termin z postępowania karnego ? Tym z Was, którym ekologia jest szczególnie bliska i którzy nie chcą za wiele drukować polecam pobrać słowniczek w formacie pdf i używać go z wykorzystaniem skrótu klawiszowego „Ctrl+f”, żeby wyszukać potrzebne słówko.

Jeżeli podoba Ci się ten post, będę wdzięczny za komentarz i udostępnienie na Facebooku i LinkedIn. Daj znać (może być przez formularz kontaktowy), jeżeli brakuje Ci w sieci informacji o jakimś zagadnieniu dotyczącym tłumaczeń angielskich – chętnie pomyślę, jak mogę pomóc ?

Koszyk
  • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0