fbpx

postępowanie w sprawach rodzinnych po angielsku

Postępowanie w sprawach rodzinnych po angielsku [SŁOWNICZEK]

Postępowanie w sprawach rodzinnych po angielsku to kolejny z cyklu postów o polskiej i angielskiej terminologii prawnej. Znajdziesz w nim listę słów oraz polsko-angielski słowniczek do pobrania i wydruku jako zakładkę do książki.

Postępowanie w sprawach rodzinnych po angielsku – rosnący udział obcokrajowców

Postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych i opiekuńczych jest regulowane zgodnie z m.in. art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Wśród sądów okręgowych często występują wydziały cywilne rodzinne, które w świetle art. 568 KPC są sądami opiekuńczymi. Zajmują się one szeregiem spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli.

Rozpoznają one często sprawy w stosunkach małżeńskich, np. o rozwód lub sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi. Właśnie te wydziały, z uwagi na stale rosnącą liczbę obcokrajowców w Polsce, mierzą się ze wzmożonym zapotrzebowaniem na tłumaczenia poświadczone, a pracownicy właściwych sekretariatów i sędziowie oraz pełnomocnicy stron coraz częściej mają kontakt z uczestnikami postępowania nieposiadającymi obywatelstwa polskiego i nieposługującymi się językiem polskim.

Postępowanie w sprawach rodzinnych po angielsku – szeroki zakres postepowań z udziałem tłumacza przysięgłego

W mojej pracy jako tłumacz przysięgły języka angielskiego niemal każdego tygodnia staję w sądach rodzinnych we Wrocławiu, wykonując tłumaczenia ustne obcokrajowców np. w sprawach o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, rozwód, opiekę nad dziećmi, międzynarodowe uprowadzenie dziecka (w rozumieniu tzw. Konwencji haskiej dot. uprowadzenia dziecka), a także tzw. „adopcję” czyli w znaczeniu kodeksowym „przysposobienie”, regulowane art. 114-127 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Postępowanie w sprawach rodzinnych po angielsku – słowniczek

Właśnie z tego względu przygotowałem polsko-angielski słowniczek postępowania w sprawach rodzinnych. Mam nadzieję, że pomoże Ci on rozwiać wątpliwości, co do właściwego słownictwa angielskiego stosowanego w tym rodzaju postępowań sądowych. Myślę, że może być on przydatny nie tylko radcom prawnym i adwokatom lub aplikantom reprezentującym zagraniczne strony postępowań rodzinnych i opiekuńczych nieposiadające znajomości języka polskiego, ale również zaciekawi sędziów i pracowników administracyjnych wydziałów rodzinnych w sądów.

JĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKI
adres do doręczeńaddress for service
akta sprawycase files
alimentymaintenance
bezstronnyimpartial
biegłyexpert
biuro podawczeday-book office
dopuszczalnyadmissible
doręczenieservice
dowódevidence
Kodeks postępowania cywilnegoCode of Civil Procedure
Kodeks rodzinny i opiekuńczyFamily and Guardiaship Code
koszty sądowecourt costs
kuratorguardian ad litem
kurator sądowycourt officer
list poleconyregistered mail
macieżyństwomaternity
małoletniminor
małżeńskimatrimonial
małżeństwomarriage
małżonekspouse
mediacjamediation
obowiązekduty
odpisofficial copy
odpowiedźreply
ojcostwopaternity
opiekaguardianship/custody
opiekunguardian
opłata sądowacourt fee
organbody
orzeczenieruling
ośrodek pomocy społecznejsocial care institution
oświadczeniestatement
pełnomocnictwopower of attorney
pieczacare
pismoletter
podział majątkupartition of property
posiedzeniesitting
postanowieniedecision
powódpetitioner
pozew rozwodowydivorce petition
pozwanyrespondent
prawomocnyfinal
protokolantreporter
przepisprovision
przesłuchanieinterview
przewodniczący (sędzia)presiding judge
przewódtrial
przysposobienieadoption
referendarzclerk
roszczenieclaim
rozkład pożyciabreakdown of marriage
rozpoznawaćhear
rozprawahearing
rozwóddivorce
sąd apelacyjnycourt of appeal
sąd okręgowyregional court
sąd rejonowydistrict court
sekretariatsecretary's office
sekretarzsecretary
separacjalegal separation
skargacomplaint
sprawacase
stawiennictwoappearance
stażystaintern
stronaparty
sygnatura aktfile reference number
środek odwoławczymeasure of appeal
świadekwitness
termindeadline
tłumacz przysięgłysworn translator
ubezwłasnowolnienieincapacitation
uchylićlift
uczestnikparticipant
umorzyćdiscontinue
utrzymaniesupport
uzasadnieniestatement of grounds
wezwanie do stawiennictwasummons
władza rodzicielskaparental responsibility
wnieśćlodge
wniosekapplication
wspólność majątkowa (ustawowa)(legal) joint property
wstępnyascendant
wychowanieupbringing
wychowawczyeducational
wydział (sądu)division
wyrokjudgement
wywiad środowiskowycommunity inquiry
z urzęduex officio
zaprzeczyćdeny
zarządzenieorder
zaskarżaćappeal
zastępstwo procesowelegal representation
zastrzeżenieobjection
zawiadomienienotice
zawiesićsuspend
zażaleniecomplaint
zdolność do czynności prawnychcapacity to perform acts in law
zdolność procesowaprocedural capacity
zeznanietestimony
złożyćsubmit
zobowiązanieobligation
zstępnydescendant

źródła: „Lexicon of Law Terms”, E. Myrczek Kadłubicka, Warszawa 2013, C.H. Beck. „The Code of Civil Procedure. Kodeks postępowania cywilnego”, A. Rucińska, M. Świerkot, K. Tatar, Warszawa 2016, C.H. Beck. Opracowanie własne.

Powyższy angielsko-poslki słowniczek postępowania w sprawach rodzinnych to już moja trzecia pomoc terminologiczna dotycząca postępowania przed polskimi sądami. We wcześniejszych postach pisałem też o postępowaniu karnym i cywilnym:

  • Postępowanie cywilne po angielsku – słowniczek
  • Postępowanie karne po angielsku – słowniczek

Tak jak dwa powyższe, również ten słowniczek udostępniam w pdf do pobrania w formie sprytnej zakładki do książki lub terminarza:

Gorąco zachęcam do jego wydrukowania – może się przydać w najmniej oczekiwanej chwili ? Oczywiście możesz też korzystać z niego w formie elektronicznej wyszukując dany termin poprzez „ctrl + f”.

Jeżeli podoba Ci się ten post, będę wdzięczny za komentarz i udostępnienie na Facebooku i LinkedIn. Daj znać (może być przez formularz kontaktowy), jeżeli brakuje Ci w sieci informacji o jakimś zagadnieniu dotyczącym tłumaczeń angielskich – chętnie pomyślę, jak mogę pomóc ?

Koszyk
  • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0