fbpx

TLUMACZPRZYSIEGLY.ORG – Regulamin

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia wstępne

1.1.1. Chcemy zapewnić prawidłowe świadczenie naszych Usług, dlatego konieczne jest korzystanie z systemu elektronicznego obejmującego co najmniej: dostęp do Internetu, indywidualne konto e-mail, poprawną konfigurację przeglądarki internetowej.

1.1.2. Zabrania się dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

1.1.3. Aby rozpocząć korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować.

1.1.4. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

1.1.5. Usługi świadczymy drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.1.6. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące Twoich praw i obowiązków w zakresie wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

1.1.7. Zabrania się umieszczania w Formularzu wyceny treści, które są niezgodne z prawem kraju, z którego świadczona jest usługa lub z prawem międzynarodowym, a które naruszają prawa lub interesy osób trzecich, podżegające do nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej. lub promuje przemoc. Możemy odmówić realizacji usługi, która zawiera takie treści.

1.2. Definicje

1.2.1. Usługodawca – Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego – Tomasz Ratajczyk z siedzibą i adresami kontaktowymi: ul. Rodzynkowa 14/7, 54-054 Wrocław Polska, posiadająca NIP 8971737457.

1.2.2. Regulamin – warunki określone w niniejszym Regulaminie.

1.2.3. Witryna – nasza strona internetowa dostępna pod adresem www.tlumaczprzysiegly.org lub jakakolwiek inna kontynuacja lub uzupełnienie tego adresu URL, a także każda, która może go zastąpić.

1.2.4. Usługa – wszelkie usługi obejmujące między innymi tłumaczenie, korektę tłumaczenia, korektę gotowego tekstu dostarczonego przez nas przez Internet.

1.2.5. Użytkownik – internauta posiadający konto w Serwisie i / lub zamawiający Usługę bez rejestracji w Serwisie.

1.2.6. Formularz wyceny – formularz znajdujący się w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może poprosić o wycenę.

1.2.7. Bramka Płatnicza – Przelewy24 lub PayPal.

1.2.8. Godziny otwarcia – 9:00 – 17:00 czas polski.

1.2.9. Adres elektroniczny – dowolne oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

1.2.10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informacyjnych i oprogramowania zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także przesyłanie i gromadzenie danych w sieciach telekomunikacyjnych za pomocą terminala właściwego dla rodzaju sieci.

1.2.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną – taki sposób świadczenia Usługi polegający na przesyłaniu i zbieraniu danych za pomocą Systemów Teleinformatycznych, na Twoje indywidualne żądanie, bez jednoczesnej obecności Ciebie i nas, podczas przesyłania danych za pośrednictwem sieci publicznych.

1.2.12. Środki elektroniczne – środki techniczne, w tym sprzęt teleinformatyczny i współpracujące z nim narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

1.2.13. Konto – część Serwisu dostępna dla Ciebie po poprawnym zalogowaniu (o ile ma zastosowanie).

1.2.14. Polityka Prywatności – dokument określający warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1.2.15. Dzień roboczy – wszystkie dni z wyłączeniem weekendów i polskich dni ustawowo wolnych od pracy.

  1. PŁATNOŚCI I WYKONYWANIE USŁUGI

2.1. Żądając wyceny wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu świadczenia Usługi oraz na otrzymywanie dalszych informacji o oferowanych przez nas Usługach.

2.2. Wypełniając formularz wyceny, oświadczasz, że podane przez Ciebie informacje są prawdziwe i kompletne oraz że przeczytałeś i zaakceptowałeś niniejsze Warunki i Politykę Prywatności.

2.3. Po otrzymaniu wyceny od, określamy cenę Usługi i termin jej wykonania niezwłocznie w odpowiedzi na Twój adres e-mail.

2.4. O ile nie uzgodniono inaczej, cena za Usługę jest płatna z góry za pośrednictwem bramki płatności dostępnej w odpowiedzi e-mail wysłanej na Twój adres e-mail.

2.5. Faktury wystawiamy tylko w formie elektronicznej.

  1. REJESTRACJA KONTA I DANE OSOBOWE

3.1. Zaznaczając odpowiednie pole w Serwisie, rejestrując konto lub przesyłając wycenę od Ciebie:

3.1.1. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem;

3.1.2. Zaakceptować lub odmówić zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach i zakresie określonym w Polityce Prywatności;

3.1.3. zaakceptować lub odmówić zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług;

3.1.4. zaakceptować lub odmówić zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

3.2. Wszystkie podane przez Ciebie dane muszą być prawdziwe i autentyczne.

3.3. Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w cyfrowej bazie danych osobowych. Baza została zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  1. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG

4.1. Nie ma możliwości kontrolowania funkcjonowania i dostępności Internetu, ponieważ jest on zależny od różnych stron.

4.2. Komunikacja cyfrowa jest podatna na wpływy osób trzecich.

4.3. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne i niezakłócone funkcjonowanie Serwisu, ale nie jesteśmy w stanie wyeliminować ryzyka, że ​​będą one miały na niego wpływ osoby trzecie.

4.4. Główne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną to: konie trojańskie, wirusy komputerowe oraz SPAM. W Twoim interesie jest instalacja i aktualizacja odpowiedniego oprogramowania chroniącego Twoje systemy przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  1. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

5.1. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej Usługi, możesz zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

5.2. Jeśli nie akceptujesz Usługi, możesz poprosić o ponowną edycję tekstu, kontaktując się z nami pod adresem info@tlumaczprzysiegly.org, podając odpowiedni numer zamówienia. Jeśli odrzucisz Usługę bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakończenia Usługi, jest ona traktowana jako zaakceptowana.

5.3. Rozpatrzymy Twoją reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia.

5.4. Zwrócimy cenę zapłaconą za usługi, których to dotyczy, jeśli:

5.4.1. nie dostarczamy Usługi po 4 Dniach Roboczych od wyznaczonego terminu. Zwrot kosztów nie zostanie dokonany, jeśli nie dostarczysz nam wszystkich wymaganych informacji niezwłocznie, o co prosiliśmy;

5.4.2. Jeśli zgodzimy się na zwrot pieniędzy, będzie to 100% ceny zapłaconej za dane Usługi i tylko wtedy, gdy wykonasz następujące czynności i warunki w ciągu 10 dni roboczych po naszej odpowiedzi na twoją skargę:

5.4.2.1. żądanie zwrotu pieniędzy otrzymujemy na adres info@tlumaczprzysiegly.org (telefony nie wystarczą) i zawiera: numer zamówienia, datę wyceny, nazwę firmy, imię i nazwisko, na które została wystawiona faktura, a także adres e-mail które zawarłeś w wycenie z;

5.4.2.2. w stosownych przypadkach jasno wyjaśniłeś, dlaczego proponowane przez nas sprostowania nie byłyby skuteczne;

5.4.2.3. wyrażasz zgodę na oświadczenie, w którym wyraźnie stwierdza się, że nie będziesz korzystać z odpowiednich Usług dostarczonych przez nas, w części lub w całości, do celów osobistych, biznesowych, handlowych ani do jakichkolwiek innych celów;

5.4.3. Dołożymy wszelkich starań, aby zwrócić Ci cenę w ciągu 5 dni roboczych po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, ale wypełnienie go może zająć do 2 tygodni. Poinformujemy Cię, gdy dowiemy się, czy zwrot pieniędzy jest konieczny. Jeśli uznamy, że wniosek o zwrot pieniędzy spełnia wymagania niniejszej polityki, powiadomimy Cię o tym e-mailem i poinformujemy Cię o używanej metodzie płatności.

5.4.4. Jeżeli zamawiasz usługę jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, a dokonasz płatności i odbierzesz usługę w określonym terminie, oznacza to, że wykonaliśmy w pełni usługę i prawo odstąpienia od umowy nie jest już możliwe.

5.4.5. Jeżeli zamawiasz usługę jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, jednakże zostaniesz obciążony opłatą za część usługi już wykonaną. W takim przypadku będziesz uprawniony do otrzymania tej części usługi. Od umowy możesz odstąpić w dowolnym momencie do momentu otrzymania usługi w określonym terminie.

5.4.6. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamawiająca usługę w ramach swojej działalności gospodarczej nie może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Nie odpowiadamy za niedostępność Serwisu i / lub za zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną w wyniku zdarzenia poza naszą kontrolą.

6.2. Zastrzegamy sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera i oprogramowania Serwisu.

6.3. W każdej chwili możemy dodawać funkcjonalności do Serwisu lub je usuwać.

6.4. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność techniczną Witryny, ale niezbędne prace konserwacyjne lub inne nieoczekiwane utrudnienia mogą ograniczyć funkcjonalność lub dostępność Witryny. Takie okoliczności mogą prowadzić do utraty danych. Z tego powodu nie możemy zagwarantować pełnej dostępności Serwisu, braku błędów technicznych ani całkowitej ochrony przed utratą danych.

6.5. Odpowiadamy tylko do wysokości odpowiedniego zamówienia, na podstawie którego mogą powstać roszczenia.

6.6. Nie odpowiadamy za skutki wykorzystania informacji w Serwisie.

6.7. Nie odpowiadamy również za:

6.7.1. wszelkie straty poniesione przez osoby trzecie w wyniku korzystania z naszych Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z prawem. W takim przypadku Twoja odpowiedzialność wobec osób trzecich podlega ogólnym przepisom prawa;

6.7.2. informacje i treści, które pobierasz i wysyłasz przez Internet;

6.7.3. utratę danych wynikającą z przyczyn zewnętrznych (np. awarie sieci, sprzętu lub oprogramowania) lub z innych okoliczności, na które nie mamy wpływu (zachowanie osób trzecich);

6.7.4. straty wynikające z przerw w świadczeniu Usług spowodowanych przez Twoje celowe postępowanie;

6.7.5. straty wynikające z okoliczności, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, Twoje działania lub działania, za które ponosisz odpowiedzialność);

6.7.6. skutki podania przez Ciebie nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji;

6.7.7. zysk utracony przez Ciebie w wyniku niekompletnego lub nieudanego wykonania zobowiązania.

  1. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Prawa autorskie do zawartości Serwisu są naszą własnością i są prawnie chronione. Zabrania się używania, powielania, kopiowania lub nagrywania jakiejkolwiek jego części bez naszej uprzedniej pisemnej zgody

7.2. Nie możesz:

7.2.1. przekazywać danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim;

7.2.2. rejestrować lub zwielokrotniać informacje pobrane z Witryny, o ile nie określono inaczej;

7.2.3. usuwać lub modyfikować nasze znaki towarowe i informacje zawarte w Witrynie i powiązanych materiałach;

7.2.4. odłączyć jakąkolwiek część Witryny, skopiować ją lub przesłać na inny adres niż ten, na który została pierwotnie umieszczona;

7.2.5. modyfikować funkcjonowanie Serwisu i wprowadzać w nim zmiany techniczne.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie.

8.2. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie.

8.3. Jej zmiana w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usług jest wiążąca, jeżeli wynika z:

8.3.1. konieczność ochrony praw Użytkownika lub osób trzecich;

8.3.2. konieczność ochrony naszych praw autorskich;

8.3.3. istotna modyfikacja funkcjonowania Serwisu wprowadzona w celu usprawnienia świadczenia Usług.

8.4. Wszelkie zmiany w tym zakresie zostaną przekazane wraz z publikacją Witryny. O ile nie określono inaczej, wszelkie zmiany staną się wiążące w ciągu 14 dni od ich publikacji.

8.5. Wszelkie zmiany zostaną uznane za przyjęte, chyba że Użytkownik złoży wypowiedzenie w terminie 14 dni od ich publikacji.

8.6. Aby przesłać wypowiedzenie, wyślij je na nasz adres e-mail: info@tlumaczprzysiegly.org. Po tym czasie dalsze korzystanie z naszych usług nie będzie możliwe.

8.7. Twoje prawa z tego wynikające mogą zostać przeniesione na osobę trzecią za naszą pisemną zgodą.

8.8. Niniejsze Warunki należy interpretować zgodnie z prawem miejsca zamieszkania Użytkownika.

8.9. Wszelkie spory powstałe w związku z tym będą rozstrzygane przez powszechny, powszechnie właściwy sąd.

8.10. O ile nie uzgodnimy z Tobą inaczej, zachowamy poufność treści zamówień, zapewnimy Ci anonimowość i nie ujawnimy Twoich danych osobom trzecim.

Koszyk
  • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0