fbpx

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

 

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego stanowi realizację dyspozycji zawartej w przepisie w art. 15 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego – link

Aktualny tekst jednolity (czyli uwzględniający nowelizację) tekst Rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (bo tak brzmi pełna nazwa tego aktu prawnego) znajduje się na stronie ISAP.

Kliknij obrazek i pobierz Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego_do pobrania

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego – najważniejsze informacje

Rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego jest drugim ważnym dla tłumaczy przysięgłych aktem prawnym. Łączy się ono z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada (Dz.U.2019.0.1326). W art. 16 ust. 2 ustawy wskazano, że Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 15 (tj. sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).

W związku z tym w 2005 roku Minister Sprawiedliwości uregulował rozporządzeniem wysokość wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za tłumaczenia urzędowe świadczone m.in. na rzecz tak zwanych organów wymiaru sprawiedliwości. Jako że rozporządzenie zostało znowelizowane (tj. uaktualnione) na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, tłumacze i organy rozliczające ich wynagrodzenie powinny zwracać uwagę na prawidłową jego wysokość. Należy mieć świadomość, że w 2019 roku miała miejsce podwyżka stawek.

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego – stawki za tłumaczenie pisemne

W obecnym stanie prawnym stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

  • za stronę tłumaczenia na język polski z języka angielskiego – 34,50 zł,
  • za stronę tłumaczenia z języka polskiego na język angielski – 45,11 zł.

Przy czym za tłumaczenia m.in. tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną stawki podwyższa się o 25% i wynoszą one:

  • za stronę tłumaczenia na język polski z języka angielskiego – 43,12 zł,
  • za stronę tłumaczenia z języka polskiego na język angielski – 56,39 zł.

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego – stawki za tłumaczenie ustne

Według treści Rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia z języka polskiego na język angielski (45,11 zł) powiększoną o 30% – czyli 58,64 zł.

Jednakże w myśl § 3 ust. 1 Rozporządzenia, za tłumaczenia tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (rozporządzenie nie określa jakoby chodziło wyłącznie o teksty pisane) stawki podwyższa się o 25%. Dlatego też stawka za godzinę tłumaczenia ustnego z lub na język angielski wykonanego przez tłumacza przysięgłego często wynosi ostatecznie 73,30 zł.

Taka interpretacja przepisów Rozporządzenia jest proponowana przez adw. Monikę Antosik-Bandurską w:

  • opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPiS”.

Stwierdzono tam, że w odniesieniu do tłumaczeń ustnych tłumacz przysięgły może powiększyć swoje wynagrodzenie o 25% ze względu na występowanie w tłumaczeniu frazeologii i terminologii specjalistycznej. Takie stanowisko znalazło także swoje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumacza przysięgłego, jak i w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 marca 2005 znak P.IV.468/56/05.

Koszyk
  • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0