fbpx

Tłumaczenia Przysięgłe

określane też jako tłumaczenia poświadczone i tłumaczenia uwierzytelnione

Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia
Tłumacz przysięgły Wrocław angielski

Czym właściwie są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe, czyli zgodnie z oficjalną nazwą tłumaczenia poświadczone, to przekład pisemny sporządzony przez tłumacza przysięgłego, zawierający jego podpis i pieczęć oraz odpowiednią formułę poświadczającą w brzmieniu „Poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku…” lub podobnym w zależności od okoliczności. W tłumaczeniach przysięgłych musi też m.in. być informacja o numerze w repertorium, pod którym tłumacz zarejestrował dane tłumaczenie oraz data i miejsce jego sporządzenia. Więcej informacji o wymogach formalnych tłumaczeń przysięgłych można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj. Tłumaczenia przysięgłe są tak samo ważne w świetle prawa, jak dokumenty, na podstawie których zostały sporządzone. Prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego można nabyć po zdanym egzaminie państwowym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dyspozycyjność telefoniczna i mailowa

By zlecić mi tłumaczenia przysięgłe najlepiej zadzwonić lub napisać maila i zapytać, czy mam moce przerobowe na przyjęcie zlecenia. W dni robocze jestem dostępny przynajmniej do godziny 16. Jeżeli nie mogę rozmawiać, bo na przykład tłumaczę ustnie w sądzie, zawsze staram się później oddzwonić.

Tłumaczenia przysięgłe ze skanów i oryginałów

Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego przyjmuję zarówno mailowo w formie skanów, jak i pocztowo lub osobiście w wersji papierowej. W razie potrzeby przesyłam też skany gotowych tłumaczeń przysięgłych na maila w osobnych plikach zabezpieczonych hasłem.

Wiedza filologiczna i prawnicza

Dzięki połączeniu wykształcenia i doświadczenia zawodowego z branży językowej i prawniczej posiadam specyficzne wyczucie niuansów tłumaczenia języka prawniczego przydatne w codziennej praktyce wykonywania tłumaczeń przysięgłych.

Do czego potrzebne są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe mogą być wymagane na przykład w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dla celów dowodowych lub dla zapewnienia prawa strony do bycia wysłuchanym w myśl zasady Audi alteram partem pochodzącej z prawa rzymskiego, z którą związany jest art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie przewidziano prawo jednostki do sądu. Tłumaczenie przysięgłe najczęściej zleca właściwy sąd lub urząd państwowy, przed którym toczy się dana sprawa lub strona postępowania, która z przedstawianego dokumentu w języku obcym wraz z tłumaczeniem wywodzi istotne dla siebie skutki prawne.

Tłumaczenia przysięgłe – jakie dokumenty tłumaczę najczęściej i dla kogo?

Najwięcej tłumaczeń przysięgłych wykonuję dla sądów. Zdarzają mi się także zlecenia z prokuratury, komornika i policji. Czasami tłumaczę też dla firm, rzadziej dla osób prywatnych. Wśród moich najczęstszych tłumaczeń przysięgłych znajdują się zarówno dokumenty na potrzeby postępowania cywilnego, jak i karnego. Są to m.in.:

 • tłumaczenia aktów notarialnych
 • tłumaczenia aktów oskarżenia
 • tłumaczenia aktów stanu cywilnego
 • tłumaczenia deklaracji podatkowych
 • tłumaczenia europejskich nakazów aresztowania (ENA)
 • tłumaczenia orzeczeń

 • tłumaczenia pism procesowych
 • tłumaczenia pouczeń
 • tłumaczenia polis
 • tłumaczenia pozwów
 • tłumaczenia testamentów
 • tłumaczenia umów
 • tłumaczenia wezwań

 • tłumaczenia wpisów do CEIDG
 • tłumaczenia wyciągów bankowych
 • tłumaczenia wypisów z KRS
 • tłumaczenia zaświadczeń
 • tłumaczenia zawiadomień
 • tłumaczenia zobowiązań

Tłumaczenia przysięgłe i tłumaczenia ustne

Oprócz tłumaczeń pisemnych tzw. przysięgłych, często wykonuję także tłumaczenia ustne.

Prześlij dokumenty do tłumaczenia przysięgłego

Zamów bezpłatną wycenę
Koszyk
 • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0