fbpx

Kim jest tłumacz przysięgły

Kim jest tłumacz przysięgły? Poznaj tajniki zawodu, który łączy światy   

Kim jest tłumacz przysięgły, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o tym zawodzie w pytaniach i odpowiedziach, a nie masz kogo zapytać.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły w Polsce to osoba wpisana na Listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości, która posiada uprawnienia do

  • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby
  • dokonywania tłumaczenia ustnego.

Tłumacz przysięgły powinien wykonywać swoje zadania ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z prawem, zachować w tajemnicy fakty i okoliczności w związku z wykonywanymi tłumaczeniami. Ma on również obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Tłumacz przysięgły pełni ważną rolę w łączeniu różnych języków i kultur, szczególnie na płaszczyźnie urzędowej. W dalszej części tego artykułu postaram się odpowiedzieć na pytania dotyczące tego zawodu i odkryć nieco jego tajników.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy spełnić szereg wymogów oraz zdać egzamin państwowy organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

  • Kandydat na tłumacza przysięgłego musi mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw UE, EFTA lub Szwajcarii lub innego państwa, jeśli przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Polski.
  • Kandydat musi również znać język polski.
  • Wymagana jest też pełna zdolność do czynności prawnych
  • Osoba ubiegająca się o nabycie uprawnień tłumacza przysięgłego nie może być karana za przestępstwa umyślne, skarbowe lub przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
  • Wymagane jest także ukończenie studiów wyższych (czy tłumacz przysięgły koniecznie musi być magistrem dowiesz się z mojego innego artykułu tutaj).

Chyba najtrudniejszym do spełnienia wymogiem formalnym by zostać tłumaczem przysięgłym jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego z języka polskiego na obcy i z obcego na polski. Przejdź tutaj, jeżeli chcesz przeczytać artykuł „Jak zostać tłumaczem przysięgłym?”

Kim jest tłumacz przysięgły i jakie tłumaczenia wykonuje?

Na czym polega praca tłumacza przysięgłego? Powszechnie przyjęło się, że tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia przysięgłe. Jest to jednak potoczna nazwa i prawidłowo należałoby stwierdzić, że są to tłumaczenia poświadczone lub uwierzytelnione. Są to tłumaczenia pisemne, na których znajduje się pieczęć i podpis tłumacza. Tłumaczenia przysięgłe często potrzebne jest w kontaktach z urzędami państwowymi i sądami. Dzieje się tak, ponieważ tłumaczenia poświadczone ma taką samą moc prawną, jak dokument źródłowy, na podstawie którego zostało wykonane tłumaczenie, czyli oba dokumenty są tak samo ważne. Do najczęściej wykonywanych tłumaczeń przysięgłych należą tłumaczenia dokumentów urzędowych, takich jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dyplomów, świadectw, certyfikatów, a także dokumentów sądowych, takich jak postanowienia, decyzje wyroki, protokoły, akty oskarżenia oraz dokumenty prawnicze, np. umowy, pełnomocnictwa, itp.

Tłumacz przysięgły wykonuje też tłumaczenia ustne przykładowo podczas rozpraw sądowych, podpisywania aktów notarialnych, egzaminu na prawo jazdy czy ceremonii ślubu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne wykonane przez tłumacza przysięgłego, możesz poczytać o tym w tym artykule.

Jakie są zalety zawodu tłumacza przysięgłego?

Praca tłumacza przysięgłego może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, jest to zawód, który daje dużą elastyczność i możliwość pracy zdalnej, co pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do indywidualnych potrzeb i obowiązków. Możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie oraz wybór własnych godzin pracy to zalety, które docenia wielu tłumaczy przysięgłych. Po drugie, najczęściej zarobki tłumacza przysięgłego są dobre, a osoby z doskonałą znajomością języka obcego i umiejętnością wykonywania tłumaczeń prawniczych zawsze będą poszukiwane na rynku pracy. Wysokość wynagrodzenia na wolnym rynku zależy z kolei od wielu czynników, takich jak język specjalistyczny, objętość tekstu i termin realizacji tłumaczenia oraz kwalifikacje danego tłumacza. Po trzecie, tłumaczenie przysięgłe daje możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego doskonalenia.

Zawód tłumacza przysięgłego rzadko jest nudny i powtarzalny, chociaż trzeba nastawić się na długi czas spędzany w samotności przed komputerem.

Jakie są wady zawodu tłumacza przysięgłego?

Praca tłumacza przysięgłego może być obciążona wieloma obowiązkami i wyzwaniami. Jednym z głównych wyzwań jest dyspozycyjność przez całą dobę. Tłumacze przysięgli często są proszeni o stawiennictwo np. na policji czy w placówce straży granicznej w tym samym dniu i w godzinach nocnych. Oczywiście możliwa jest odmowa wykonania czynności, ale ten fakt podlega wpisowi do repertorium czynności tłumacza przysięgłego i musi wynikać ze szczególnie ważnej przyczyny. Większość czynnych zawodowo tłumaczy przysięgłych prowadzi działalność gospodarczą. Tutaj ujawniają się kolejne mankamenty nieobce większości przedsiębiorców – brak płatnych urlopów oraz słabo płatne zwolnienia lekarskie, a także rosnące składki ZUS. Są to realia, które niestety trzeba brać pod uwagę.

Odpowiedzialność karna i zawodowa tłumacza przysięgłego może być także istotnym obciążeniem. Tłumacz może zostać ukarany przez sąd karą pieniężną do 3 tysięcy złotych, sąd może też zażądać doprowadzenia na postępowanie, a nawet wyznaczyć do 30 dni aresztu za uchylanie się od obowiązków zawodowych. Za przedłożenie nieprawdziwego tłumaczenia grodzi kara jak za złożenie fałszywych zeznań, tj. do 10 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego, pomijając odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa karnego, w katalogu odpowiedzialności zawodowej tłumacza znajduje się także m.in. kara pieniężna i zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Ostatnim problemem wielu tłumaczy bywa niskie wynagrodzenie za tłumaczenia ustne otrzymywane za zlecenia sądu, policji i organów administracji publicznej, które przykładowo dla języka angielskiego wynosi 58,64 zł za godzinę.

Kim jest tłumacz przysięgły – podsumowanie

Tak więc podsumowując charakterystykę zawodu tłumacza przysięgłego należy stwierdzić, że jest to osoba uprawniona do wykonywania tłumaczeń poświadczonych, tj. z pieczęcią i podpisem. Aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba zdać egzamin. Jest to zawód dający elastyczność i przyzwoite zarobki, ale wiąże się z nim spora odpowiedzialność (nawet 10 lat więzienia za nieprawdziwe tłumaczenie) i szereg niewygodnych lub kosztownych obowiązków, jak na przykład gotowość do pracy w godzinach nocnych, czy wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli podoba Ci się ten post, będę wdzięczny za komentarz i udostępnienie na Facebooku i LinkedIn. Daj znać (może być przez formularz kontaktowy), jeżeli brakuje Ci w sieci informacji o jakimś zagadnieniu dotyczącym tłumaczeń angielskich – chętnie pomyślę, jak mogę pomóc ?

Koszyk
  • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0