fbpx

Tłumaczenia Przysięgłe

określane też jako tłumaczenia poświadczone i tłumaczenia uwierzytelnione

Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia
tłumaczenie dokumentów angielskich

Czym właściwie jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, czyli zgodnie z oficjalną nazwą tłumaczenie poświadczone, to przekład pisemny sporządzony przez tłumacza przysięgłego, zawierający jego podpis i pieczęć oraz odpowiednią formułę poświadczającą w brzmieniu „Poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku…” lub podobnym w zależności od okoliczności. W tłumaczeniu poświadczonym musi też m.in. być informacja o numerze w repertorium, pod którym tłumacz je zarejestrował oraz data i miejsce jego sporządzenia. Więcej informacji o wymogach formalnych tłumaczenia poświadczonego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj. Tłumaczenie przysięgłe jest tak samo ważne w świetle prawa, jak dokument, na podstawie którego zostało sporządzone.

Dyspozycyjność telefoniczna i mailowa

By zlecić mi tłumaczenie najlepiej zadzwonić lub napisać maila i zapytać, czy mam moce przerobowe na przyjęcie zlecenia. W dni robocze jestem dostępny przynajmniej do godziny 16. Jeżeli nie mogę rozmawiać, bo na przykład tłumaczę ustnie w sądzie, zawsze staram się później oddzwonić.

Tłumaczenia ze skanów i oryginałów

Dokumenty do tłumaczenia przyjmuję zarówno mailowo w formie skanów, jak i pocztowo w wersji papierowej. W razie potrzeby przesyłam też skany gotowych tłumaczeń na maila w osobnych plikach zabezpieczonych hasłem.

Wiedza filologiczna i prawnicza

Dzięki połączeniu wykształcenia i doświadczenia zawodowego z branży językowej i prawniczej posiadam specyficzne wyczucie niuansów tłumaczenia języka prawniczego przydatne w codziennej praktyce tłumacza przysięgłego.

Do czego potrzebne są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe mogą być wymagane na przykład w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dla celów dowodowych lub dla zapewnienia prawa strony do bycia wysłuchanym w myśl zasady Audi alteram partem pochodzącej z prawa rzymskiego, z którą związany jest art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie przewidziano prawo jednostki do sądu. Tłumaczenie poświadczone najczęściej zleca właściwy sąd lub urząd państwowy, przed którym toczy się dana sprawa lub strona postępowania, która z przedstawianego dokumentu w języku obcym wraz z tłumaczeniem wywodzi istotne dla siebie skutki prawne.

Jakie dokumenty tłumaczę najczęściej i dla kogo?

Najwięcej tłumaczeń wykonuję dla sądów. Zdarzają mi się także zlecenia z prokuratury, komornika i policji. Czasami tłumaczę też dla firm, rzadziej dla osób prywatnych. Wśród moich najczęstszych tłumaczeń znajdują się zarówno dokumenty na potrzeby postępowania cywilnego, jak i karnego. Są to m.in.:

 • tłumaczenia aktów notarialnych
 • tłumaczenia aktów oskarżenia
 • tłumaczenia aktów stanu cywilnego
 • tłumaczenia deklaracji podatkowych
 • tłumaczenia europejskich nakazów aresztowania (ENA)
 • tłumaczenia orzeczeń

 • tłumaczenia pism procesowych
 • tłumaczenia pouczeń
 • tłumaczenia polis
 • tłumaczenia pozwów
 • tłumaczenia testamentów
 • tłumaczenia umów
 • tłumaczenia wezwań

 • tłumaczenia wpisów do CEIDG
 • tłumaczenia wyciągów bankowych
 • tłumaczenia wypisów z KRS
 • tłumaczenia zaświadczeń
 • tłumaczenia zawiadomień
 • tłumaczenia zobowiązań

Prześlij dokumenty do tłumaczenia

Zamów bezpłatną wycenę