fbpx

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Książki i materiały [PORADNIK cz. 04]

Aby się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego warto przerobić książki C.H. Beck z serii „Tłumacz przysięgły”, Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego i polsko-angielskie kodeksy oraz ćwiczyć tłumaczenia tekstów egzaminacyjnych.

Spis treści

Tłumacz przysięgły – kto może zostać?

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba niekarana, która ukończyła studia. Oprócz tego trzeba mieć obywatelstwo polskie lub m.in. innego państwa Unii Europejskiej i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Poza tym należy oczywiście zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Aby do niego przystąpić, należy złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości i wnieść opłatę w wysokości 800,00 zł. Szerzej o warunkach dostępu do zawodu tłumacz przysięgłego pisałem w artykule Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak się przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego? Książki i materiały

Osoby zastanawiające się, jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego mają do dyspozycji najbogatszy wybór książek i materiałów w porównaniu z kandydatami na tłumacza przysięgłego innych języków. Pomimo tego przygotowania wcale nie są łatwe. Być może po części właśnie ze względu na mnogość publikacji na ten temat. Jednak są w tym zakresie pewne must have, na których polecam się skupić. Nie bez znaczenia jest też kolejność przerabiania dostępnych materiałów. Poniżej znajdziesz moje autorskie zestawienie pomocy naukowych, które znacząco zwiększą Twoje szanse na zdany egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zapraszam do lektury!

Jak się przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego: Seria wydawnicza „Tłumacz przysięgły” wydawnictwa C.H.Beck

Można powiedzieć, że książki C.H.Beck z serii „Tłumacz przysięgły” to już klasyka. Należą do niej publikacje wspomnianych w tym artykule Egzamin na tłumacza przysięgłego Leszka Berezowskiego, Marka Kuźniaka i Jana Gościńskiego. Poniżej znajdziesz pozycje, które uznaję za obowiązkowe lub szczególnie wartościowe pod kątem przygotowań do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Książki autorstwa prof. Leszka Berezowskiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i założyciela tamtejszego Podyplomowego Studium Przekładu

  • Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?” to moim zdaniem dobra propozycja na początek nauki tłumaczeń prawniczych. Zwięźle i klarownie przedstawia specyfikę angielskiego języka prawniczego, w tym typowe czasowniki modalne oraz zaimki i przysłówki. Po kolei omawia najczęściej występujące postanowienia umowne.

  • Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?” to kolejna praca prof. Berezowskiego dotycząca nierzadko spotykanych na części pisemnej egzaminu dokumentów oraz ich struktury i występujących w nich terminów i związków frazeologicznych.

  • Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?” to niezwykle wartościowa publikacja ze względu na klarowne przedstawienie charakteru i zawartości angielskojęzycznych dokumentów sądowych (pozwów, wniosków, postanowień i wyroków), które najczęściej bardzo się różnią od swoich polskich odpowiedników.

  • Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego

Jak wskazuje podtytuł, „Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego” to podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego, szczególnie cenny z uwagi na przedstawienie tematyki spółek, papierów wartościowych, bankowości czy nazw zawodów prawniczych – w tym terminów nieposiadających swoich prostych odpowiedników w języku angielskim.

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego Leszek Berezowski

Następnie, wchodząc w tematykę przekładu prawniczego i poświadczonego już bardziej szczegółowo, rekomenduję lekturę książek autorstwa i współautorstwa prof. Marka Kuźniaka, aktualnego dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej UWr, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tłumacza przysięgłego i kierownika Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego.

  • Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski – analiza językowa

Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski – analiza językowa” to pozycja ukierunkowująca już konkretnie pod egzamin na tłumacza przysięgłego. Marek Kuźniak od wielu lat egzaminujący kandydatów na części ustnej egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego to niekwestionowany autorytet i źródło ogromnej wiedzy praktycznej, co do tego jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów i zdać ten trudny egzamin. I właśnie w dużej mierze o tym jest ta książka. Zawiera ona bezcenne omówienie częstych błędów wraz z propozycją poprawnych tłumaczeń. Do tego, na końcu znajdziemy praktyczny glosariusz w formie tabeli.

  • Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski

Książka „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski” spod pióra Jana Gościńskiego i Marka Kuźniaka, których najpewniej spotkasz na egzaminie ustnym na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, to absolutny must have, jeżeli swoje przygotowania traktujesz z należytą powagą. Trochę żałuję, że gdy zdawałem swój egzamin w 2015 roku, nie była ona jeszcze dostępna. Z tej publikacji dowiesz się m.in., jaką wagę mają poszczególne błędy i ich rodzaje (tj. ile odjętych punktów będą Cię kosztować). Bardzo dobrą pomocą naukową jest także dołączona płyta CD z nagraniami przykładowego egzaminu, który jest następnie oceniany przez autorów.

Słownik na egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego – The Great Dictionary of Law and Economics

Jak pewnie wiesz z mojego wcześniejszego artykułu, na egzaminie na tłumacza przysięgłego można posiłkować się przyniesionymi słownikami. Jednak który słownik wybrać? Moim zdaniem dobrą decyzją będzie dwutomowy “The Great Dictionary of Law and Economics” Ewy Ożgi. Część angielsko-polska i polsko-angielska zawiera w sumie ponad 1300 stron oraz przeszło 140 000 terminów i wyrażeń z prawa i finansów. Słownik ma przejrzystą strukturę i – co ważne – nie zawiera dłuższych fragmentów tekstu, co mogłoby go dyskwalifikować jako pomoc dopuszczalną na części pisemnej egzaminu na tłumacza przysięgłego. Przetestowałem go osobiście na egzaminie i mogę potwierdzić, że naprawdę się przydaje i nie budzi wątpliwości komisji.

Nauka słownictwa przed egzaminem na tłumacza przysięgłego języka angielskiego – Lexicon of Law Terms

Jeżeli zastanawiasz się, z czego uczyć się słownictwa na egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego w sposób zorganizowany i usystematyzowany, to „Lexicon of Law Terms” Ewy Myrczek-Kadłubickiej będzie niezłym wyborem. Ten polsko-angielski leksykon terminologii prawniczej to wartościowa pomoc naukowa oferująca tematycznie pogrupowaną terminologię m.in. z dziedziny prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i prawa pracy, a także rynków kapitałowych i rachunkowości.

Rozdziały podzielono na mniejsze podpunkty ze słownictwem dotyczącym danego pojęcia, np. „osoba prawna” i „osoba fizyczna”. Na końcu każdego z nich znajdziesz dwujęzyczne definicje niektórych kluczowych terminów pochodzące bezpośrednio z tekstów ustaw. Ta struktura czyni „Lexicon of Law Terms” bardzo przydanym narzędziem do nauki słownictwa prawniczego. Minusem jest jednak fakt, że nie wolno z niego korzystać podczas egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, ponieważ zawiera fragmenty tekstu.

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego – Polsko-angielskie teksty kodeksów i ustaw

W ofercie wydawnictwa C.H.Beck znajdują się również polsko-angielskie teksty kodeksów i innych ustaw. Stanowią one bogaty materiał porównawczy z zakresu przekładu prawnego i mogą być lekturą dobrze kształcącą znajomość terminologii z danej dziedziny prawa i ogólne wyczucie tematyki. Warto czytać je w wolnej chwili artykuł po artykule. Polecam Ci, abyś najpierw zapoznał się z lewą stroną w języku polskim, następnie spróbował przetłumaczyć i dopiero potem spojrzał na tłumaczenie angielskie po prawej stronie.

Do najważniejszych aktów normatywnych do takiej nauki zaliczam:

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego kodeksy polsko-angielskie

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego – Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego wydany przez TEPiS w nowej wersji w 2019 roku zawiera wiele pomocnych wskazówek i dobrych praktyk dotyczących metodyki sporządzania tłumaczeń poświadczonych. Można się z niego dowiedzieć na przykład, czym różni się oryginał od kopii lub odpisu dokumentu. Ta wiedza jest o tyle istotna, że na egzaminie na tłumacza przysięgłego należy w formule poświadczającej umieścić informację o formie tłumaczonego dokumentu. W tłumaczonych dokumentach niekiedy pojawiają się elementy nietekstowe, graficzne lub nieczytelne, np. pieczęć lub godło albo podpis. Z kodeksu dowiesz się też jak należy je skomentować lub opisać. Nie warto pomijać tej lektury, bo nieznajomość zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych na egzaminie może spowodować utratę wielu punktów.

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego – Teksty egzaminacyjne

Wśród materiałów niezbędnych w Twoich przygotowaniach do egzaminu na tłumacza przysięgłego nie może zabraknąć tekstów egzaminacyjnych. To na nich najlepiej ćwiczyć umiejętności przekładu prawnego i finansowego. Myślę, że w pierwszej kolejności warto sięgać po najświeższe autentyczne teksty z egzaminu, żeby mieć najlepszy obraz tego, z jakich źródeł aktualnie korzysta komisja. Nie byłoby to wcale proste, gdyby nie grupa Renaty Świgońskiej Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego prowadzona na Facebooku. Gorąco polecam Ci się do niej zapisać i śledzić na bieżąco. Ludzie po egzaminach naprawdę chętnie dzielą się tam informacjami, a czasem wystawiają też na sprzedaż książki do nauki pod egzamin w dobrej cenie ?

A jeżeli chciałbyś zapoznać się z bazą tekstów z egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego do roku 2021, to zachęcam Cię do odwiedzenia tej strony, gdzie zebrałem je w jednym miejscu w przejrzystej formie.

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego – podsumowanie

Jak widzisz, przygotowania do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego to z pewnością nie jest krótkotrwały projekt, który szybko przyniesie pożądane efekty. Z doświadczenia wiem, że należy nastawiać się raczej na maraton, niż sprint i potrzebna będzie Ci determinacja oraz dobry plan dotarcia do celu. Pocieszające jest to, że skoro to czytasz, to prawdopodobnie już poważnie zastanawiasz się, jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego i nie brakuje Ci wytrwałości ? Ze swojego przykładu wiem, że najlepiej rozpisać sobie w kalendarzu szczegółowo etapy przygotowań na mniejsze kroki, podczas których będziesz przerabiał poszczególne rozdziały wspomnianych książek z listy. Wtedy zadanie wyda się łatwiejsze. Nie warto popadać w zniechęcenie, bo tylko systematyczna praca według z góry ustalonej strategii przynosi rezultaty.

Kodeksy dwujęzyczne możesz kupić w wersji PDF i dzięki temu mieć je zawsze przy sobie, żeby zamiast scrollować Instagram lub Facebooka w wolnej chwili na przystanku czy w kolejce, robić w głowie tłumaczenia polskich przepisów prawnych, a potem sprawdzać z proponowaną wersją angielską. Jeżeli chodzi o teksty egzaminacyjne, to najlepiej rób sobie egzaminy próbne. Siadaj wypoczęty przy biurku bez dostępu do internetu, ze słownikami w formie książkowej i ustawiaj stoper. W ten sposób oswoisz się z pewnym rygorem panującym na egzaminie pisemnym. Najlepiej, jeżeli znajdziesz lektora lub tłumacza prawniczego języka angielskiego (może masz taką osobę w wśród znajomych?), któremu później będziesz podrzucać Twoje tłumaczenia próbne do korekty.

Także podwijaj rękawy, rób kawę i do roboty. Good luck! ?

Jeżeli podoba Ci się ten post, będę wdzięczny za komentarz i udostępnienie na Facebooku i LinkedIn. Daj znać (może być przez formularz kontaktowy), jeżeli brakuje Ci w sieci informacji o jakimś zagadnieniu dotyczącym tłumaczeń angielskich – chętnie pomyślę, jak mogę pomóc ?

Koszyk
  • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0